دکتر علی اصغر کریمی

درباره پزشک

متخصص بیماری های داخلی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1391 پزشکی عمومی علوم پزشکی فسا
1399 تخصص بیمارهای داخلی علوم پزشکی شیراز-فسا

افتخارات و تجربیات :

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1390-1391 شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور عضو
1391-1393 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیر پژوهشی
1398-1399 شورای صنفی دانشجویان PHD و دستیاران تخصصی کشور عضو
1396-1399 مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا مدیر پروژه
1391 تاکنون مجله علمی پژوهشی Galen سردبیر
1400 تاکنون مرکز تحقیقات نورومدلاسیون و درد مدیر