پکیج درمانی

خدمات قابل ارایه به بیماران بین الملل همراه با هزینه های مربوطه بر مبانی دلار آمریکا به شرح ذیل می باشد

پکیج درمانی

خدمت

هزینه (دلار آمریکا)

تزریق استروئید اپیدورال

800 – 1000

آندوسکوپی دیسک کمر

۱۰۰۰ – ۱۵۰۰

PRP

۳۰۰ – ۷۰۰

رادیوفرکوئنسی نوروتومی

1000 – 1250

ارتوکین تراپی

1200

ازون تراپی

500 – 700

لیز چسبندگی اپیدورال (RACZ)

1200 – 1500

پچ خون اپیدورال

800

بلوک های عصبی سمپاتیک

1200 – 1500

بلوک های عصبی محیطی

500 – 800

بلوک گانگلیون سه قلو

1500

درمان های حرارتی داخل دیسکال

2000

تزریقات مفصلی

300 – 700

تزریق دردهای نقطه ای

200 – 400

درمان فیوژن ستون فقرات

1500 – 2000