فراتحلیل ارتباط بین میگرن و خطر زوال عقل

 ارتباط بین میگرن و زوال عقل به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج موجود متناقض است.  بنابراین ، هدف از این متاآنالیز این بود که آیا ارتباطی بین میگرن و زوال عقل وجود دارد یا خیر.  از نرم افزار RevMan 5.1 برای محاسبه نسبت خطر (RR) زوال عقل در بیماران مبتلا به میگرن استفاده شد. تجزیه و تحلیل حساسیت برای ارزیابی منبع ناهمگنی انجام شد.  هنگامی که ناهمگونی وجود داشت ، از مدل اثرات تصادفی و برای ارزیابی سوگیری انتشار ، از طرح قیف و آزمون ایگر استفاده شد.  پنج مطالعه گروهی منتشر گردید. تجزیه و تحلیل تجمع یافته نشان داد که میگرن با افزایش خطر ابتلا به زوال عقل  و بیماری آلزایمرهمراه است.  با این حال ، ما هیچ ارتباطی بین میگرن و خطر زوال عقل عروقی (VaD) پیدا نکردیم .  نتایج نشان داد که میگرن یک شاخص خطر بالقوه برای AD و زوال عقل همه علت است.تحقیقات بیشتری برای تأیید این یافته و روشن شدن مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک احتمالی مورد نیاز است و مهمتر از همه ، بررسی اینکه آیا درمان میگرن می تواند بر خطر ابتلا به زوال عقل تأثیر مثبت بگذارد یا خیر. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ane.13528
بیشتر بخوانید :  تداوم فیبرومیالژی و گلوکوکورتیکوئید در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *