معرفی کلینیک درد ناب

در این ویدئو دکتر محمد رادمهر یکی از موسسین کلینیک درد ناب به معرفی این مرکز درمانی می پردازند.