دکتر محمد رادمهر

درباره پزشک

یکی از موسسین کلینیک درد ناب
رتبه سوم کشوری دانشنامه تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال ۱۳۸۵
سابقه یک دهه کار مدیریتی و اجرایی در نظام سلامت کشور و معاونت توسعه و مدیریت دانشگاه
آموزش علمی وعملی فلوشیپهای درد، دستیاران بیهوشی و دانشجویان پزشکی در بخش بیهوشی و درد
عضو کمیته اجرایی سه دوره کنگره بین المللی رژیونال آنستزی و اینترونشنال درد وکنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و اینترونشنال درد ایران
چاپ بیش از دهها مقاله در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی
چاپ چندین جلدکتاب در زمینه بیهوشی و درد و جز مولفین همکار در کتاب جامع درد
عضو هیئت تحریریه و داوری نشریات علمی پژوهشی مجله بیهوشی و درد

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1379 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1385 تخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی ایران
1390 فلوشیپ فوق تخصصی درد دانشگاه علوم پزشکی تهران