دکتر حبیب اله ذاکری

درباره پزشک

یکی از موسسین کلینیک درد ناب
بیش از ۱۹ سال طبابت
برگزاری ده ها کارگاه علمی و تحقیقاتی برای پزشکان، پرستاران و دانشجویان
برگزیده بهترین کمیته تحقیقات در دو دوره جشواره علمی پژوهشی رازی به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات
۸ سال تدریس
۱۰ سال کار اجرایی و مدیریتی در نظام سلامت کشور
دارای ده ها مقاله علمی در زمینه های پزشکی، بیهوشی و درد
همکاری با مراکز عملی پژوهشی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1993-2000 Doctor of Medicine دانشگاه های علوم پزشکی گلستان
2005-2009 Residency in Anesthesiology شهید بهشتی ایران
دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو کانادا

تجربیات

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان