خدمات ما

خدمات کلینیک درد ناب

neck

خدمات درمانی

با توجه به ماهیت اصلی ایجاد کننده درد برای بیماران روش های درمانی متفاوتی برای هر بیمار موثر خواهد بود
ابتدا درمان های دارویی برای بیماران تجویز می گردد و درصورت عدم بهبودی ، اقدامات درمانی کم تهاجمی که زیر درج شده است به بیمار پیشنهاد می گردد.

  • بلوک های عصبی سمپاتیک
  • بلوک های عصبی محیطی
  • بلوک گانگلیون سه قلو
  • درمان های حرارتی داخل دیسکال
  • تزریقات مفصلی
  • تزریق دردهای نقطه ای
  • فیوژن ستون فقرات

خدمات تشخیصی

قبل از هرگونه اقدام درمانی بیمار باید توسط پزشک متخصص ویزیت و معاینه شود و با کمک روش ها و دستگاه های تشخیصی علت اصلی بیماری مشخص شود و موثرترین روش درمانی به او پیشنهاد خواهد شد. این خدمات شامل موارد زیر است:

نوار عصب و عضله

خدمات مراقبتی

بهبودی کامل بیماران خدمات درمانی مکمل مانند فیزوتراپی و روان درمانی  بسیار با اهمیت می باشد. همچنین پیگیری وضعیت بیماران از اقدامات تاثیر گذار در کنترل درد آنها می باشد.